เป็นเรื่องทั่วไปที่ว่า หากมีนักกีฬาประเภทใดๆก็ตาม มีการฝึกซ้อม หรือการแข่งขัน และเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลก็จะแพง สูงลิ่ว และการเช็คค่ารักษาพยาบาล ก็อาจมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ทำประกันการเล่นกีฬาเอาไว้ คำถามคือ ถ้าหากเป็นมวยหล่ะ จะมีหรือไม่? ทำไมต้องถามคำถามนี้? เพราะเนื่องจาก กีฬาต่อยมวยนั้น คล้ายคลึงกันกับการทะเลาะวิวาท โดยที่…